Ödemeler > Şans Oyunu menüsüne girilir.

Türkiye Jokey Kulübü Ödemesi seçilir.

Üye no ve ödenecek tutar girilerek işlem gerçekleştirilir